Analýza exprese onkologických markerů

 Jde o anylýzu genové exprese, kdy hledaným znakem nádorových buněk je mRNA. Nádorové buňky se od normálních zdravých buněk liší na molekulární úrovni svým expresním profilem, to znamená, že nádorová buňka exprimuje jiné geny ze své výbavy, což se projeví změnou množství a spektra exprimované mRNA.

Na základě vyšetření exprese vybraných markerů jsme schopni s vysokou pravděpodobností určit základní diagnózu a přítomnost metastáz, tzn. určení typu, rozsahu neboli stupně pokročilosti nádorového onemocnění. Je k tomu využívána metoda real time PCR (RT-PCR), pomocí níž se detekujínádorové buňky v primárním tumoru, v krvi, kostní dřeni či v lymfatickém systému pacienta. Tato metoda umožňuje zjisti nádorové buňky v koncentraci, která je hluboko pod detekčním limitem standardních vyšetřovacích metod (imunohistochemie, průtoková cytometrie aj).

 Pro detekci nádorových buněk používáme v naší RNA laboratoři několik dostatečně senzitivních a specifických markerů, jako jsou:

 TH (tyrozin hydroxylázy)

TrkA

TrkB

TrkC

cMyc

PGP9.5

p73

MAGE

GAGE

VEGF