Laboratoř molekulární diagnostiky OLG

Molekulární genetika za posledních 50 let dostala 21 Nobelových cen, letos dokonce obsadila dvě disciplíny – za medicínu a chemii. Proč? Je to náhoda? Ne. Právě teď žijeme v epoše molekulární biologie a genetiky. Genetika je královnou všech věd o živé přírodě. Veškerý život na Zemi, od bakterie, přes rostliny až po člověka, je tvořen podle stejného genetického kódu. Tento kód je uložen v DNA, přepisuje se do RNA a z ní se překládá do pořadí aminokyselin v bílkovině...

Celý článek